Beitostølen Anlegg AS blir til.

Kort fortalt;

Beitostølen Anlegg AS ble stiftet i 2005 og eies av Odd Arne Rødningen. Odd Arne har lang fartstid og har jobbet i anleggsbransjen siden 1983. Han startet opp Beitostølen Maskinstasjon ANS i 1987  sammen med Sigbjørn Evensen. I 2001 fusjonerte selskapet med Bragerhaug AS og ble da Bragerhaug & Beitostølen AS. Odd Arne Rødningen solgte seg ut av selskapet i 2005 og startet Beitostølen Anlegg AS.